note nơi đây v́ không post được trong chơ bên kia


Posted by Rùa mù ..24..240.206 on Jul 18, 2018 at 19:38:27:

Posted by Rm ..172..153.20 on Jul 17, 2018 at 10:36:32:

Các ban a,
Có nhiều lư do tôi không vào chợ :
1) Các anh em nhà họ zom không welcome tôi Và họ đă Blocked IP tôi rồi:)
2) Bây giờ mỗi lần vào chợ rất tốn data
3) Tánh tôi không thích tán phét cũng không thích nghe tán phét mất
Thời gian

Khi nào tôi vào th́ thấy tôi vào xin đừng Réo gọi Réo gọi tôi nữa
Không đáng đâu [Rm]
--
Chiếu theo tinh thần của post ở trên do chính Rm viết, th́ đúng là để nhắn với KT nói riêng, tất cả nói chung:
Rm có 3 lư do không muốn vào chợ, nhưng cũng lưu lại vài chữ :"
Khi nào tôi vào th́ thấy tôi vào xin đừng Réo gọi Réo gọi tôi nữa
Không đáng đâu " để KT đừng réo gọi như vậy có đáng ǵ đâu!?!
Nhưng đă khiến cho các bạn có thành kiến sẵn với Rm, do ḷng ghét bỏ đă ăn sâu vào xương tủy nên cố t́nh đọc những ǵ tâm họ muốn, cũng như phô bày những cảnh tâm điên đảo rất đáng thương hại!

Rm không bao giờ trách họ!
Chỉ xin lập lại rằng:


Khi nào tôi vào th́ thấy tôi vào xin đừng Réo gọi Réo gọi tôi nữa
Không đáng đâu!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]