Lời Sư Phụ dạy


Posted by tm tịnh ..108..192.253 on Aug 30, 2018 at 18:16:40:


Lời Sư Phụ Dạy!

Con đừng nghĩ nhiều về chỗ đứng

Con nn suy nghĩ về cch đứng thế no

Đứng thẳng người ,chỗ thấp thnh cao

Đứng trn cao, khom lưng thnh thấp

Biết sống đủ thấy mnh sung tc

Sống tham lam giu c ha ra ngho

Con đừng lm ci bng ăn theo

Biết gieo cấy vui ma gặt hi

Đời l bể khổ con đừng i ngại

Phải vượt ln để biết lm người

Hạnh phc ở đời l tỷ số buồn vui

Phải gp nhặt những điều vui nhỏ nhất

Vui thanh thản l niềm vui c thật

Vui hư danh l tr ảo ở đời

Một kiếp người ngắn lắm con ơi

Biết sống đẹp l điều khng hề dễ.
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]