Re: Lời Sư Phụ dạy


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 01, 2018 at 14:00:40:

In Reply to: Lời Sư Phụ dạy posted by tm tịnh on Aug 30, 2018 at 18:16:40:

Chỗ đứng no thấp hơn nơi Ra m đang đứng,
chỗ thế nhn đi chợ liệng c chua
thua lm giặc thắng lm vua
th thua thiệt l chỗ ra đang đứng

hạnh phc ở đời, buồn vui chợt hứng
khc nhau g thanh thản với hư danh ?
đời v thường, sướng khổ kiếp loanh quanh
đẹp hay xấu cũng l tr hư ảo

đừng phn biệt vui nhiều l cơn bo,
vui tẻo teo l vui thật sự vui
đừng trốn lnh những nỗi buồn da diết
hy giang tay đn nhận giữa cuộc đời

nghiệp dữ / lnh, trang trải những buồn vui
tm chẳng động để cho lng thanh thotFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]