Họa thơ cụ Như Nhin


Posted by Testing ..24..240.206 on Sep 24, 2018 at 21:42:34:

.. Qu cảnh nhn gian mượn o người
Mặc vo ngộ nhận o l ti,
''o vũ cơ hn'' hay gấm lụa
Hẳn mốt mai về, trả lại thi!

Qu cảnh trần gian mỏi gt chn
Khc, cười, vinh, nhục điệu xoay vần.
Thi về, giả biệt đời sn khấu
Mỉm cười bước nhẹ dưới hin trăng..

Như Nhin TTTuệ

----

Nhn quẩn nhn quanh đ biết ta
o ny mnh đang thử mặc qua
người hay l o mơ l o
trả o xong rồi sẽ xt xa!?

bầu trời trong suốt c biết đu
khi ph văn giăng phủ ngang đầu
th hay mặc cảm buồn gh gớm
v ngỡ trời giờ đ khc nhau!!!

Hy như l o khi l o
hy cứ như my bay bốn phương
v ngay nơi ấy khng phiền no
m thấy bnh yn khắp nẻo đườngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]