Trả lời cho cụ Hong ở bn chợ kia


Posted by Rm ..24..240.206 on Sep 27, 2018 at 10:04:53:

Một cụ gi nhận thấy từng bộ phận trong cơ thể mỗi ngy một yếu đi
Một cụ bạn khuyn tập thể dục để nu ko sức khoẻ

Hẳn nhin nu ko được lu th tốt cho sức khoẻ, nhưng cũng chẳng mi được - nhất l đ gi nhăn nheo th nu ko thế no cũng chỉ l thời gian thi!

Trước ht sắc đẹp tn phai
thứ hai củ tỏi bi bi ngủ vi
thứ ba thức giấc bồi hồi
cứ đi đi rắt nhược người chẳng vui
cứ bao nhiu đ đủ rồi
tả thm cng khổ cuộc đời - ch chi ?!?!

Ti v việc sinh ra trong kiếp con người cũng như l đi dự thi đng kịch m vai tuồng mnh đng d c ci kết cục vui hay buồn; lu đến mấy th rốt cuộc mnh cũng phải rời sn khấu - Ngặt nỗi con người lại thch ko di vai tuồng mnh đng! Thậm ch rất nhiều người lại thch đng tuồng nhiều tập m khng hay biết mnh cn c cuộc sống sau khi việc đng kịch đ dứt!
Việc con người đi tm cch sống mi khng chết (bất tử) cũng y như việc người nghệ sĩ tm cch ở lại sn khấu m thi! Nghĩa l nghệ sĩ đ qun rằng mnh cn c đời sống ở ngoi ci sn khấu kia - Thậm ch nghệ sĩ cn cho đời sống ngoi diễn tuồng l trừu tượng!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]