Re: Trả lời cho cụ Hong ở bn chợ kia


Posted by honhoang ..144..21.21 on Oct 02, 2018 at 06:48:05:

In Reply to: Trả lời cho cụ Hong ở bn chợ kia posted by Rm on Sep 27, 2018 at 10:04:53:

hoa`i vo.ng, uc vọng hoi va^.y RM! tui nghi~ trong cuo^.c so^'ng dời dời (ne^'u co'!) chc RM cũng lại khng hi lo`ng vo*'i cuo^.c so^'ng d du! tm an tự tại ....thie^n da`ng hạ giới dch thị l chng ta d c n trong cuo^.c so^'ng na`y rồi Rm ạ, (hanh phu'c do*'n dau, that vo.ng , hi vo.ng ha^`m ba` la*`ng xiu? ca?o ca'i gi` cu~ng co' ca?...)! yup ....Rm nghi~ sao ne^'u tui noi': tm Rm chu*a an, nn mới muo^'n "với" sang to*'i cuo^.c so^'ng do*`i do*`i d! tui nghĩ ...ta^m an, ung dung tự tại, cha^'p nhận những g mnh c trong cuộc dơ`i ny, ke^? ca? ca'i gio*'I ha.n tho*`i gian cu?a no'!! ...theo tui nghĩ d l những g tốt nhất m chng ta c thể lm dưo*.c ! ừ ...
cuộc dời, ci ti của mnh khng c nghĩa su xắc như nhiều người cho ra*`ng nhu* the^' da^u anh RM ạ! my 2 cents...ne^'u hệ thống suy nghĩ cua anh Rm lm anh ha.nh phc va thay mnh duoc giải thot (have a resolution or an answer for this temporary life!) th more power to you! tui chỉ chia xẻ nhung g tui nghĩ! have a good day!
chc Rm dng ci vai tuồng va kịch tnh de^? muốn ni ln ci tnh chất ảo của cuo^.c do*`i na`y! tui kho^ng dồ`ng ...kho^ng ảo du RM, that is all you can get, everything you get is as real as you can get in this life!!!! ..that is ALL you can have! d chỉ l kien tui thoi! yup ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]