Re: test


Posted by R ..172..31.120 on Oct 05, 2018 at 13:54:34:

In Reply to: test posted by :) on Jul 22, 2009 at 11:30:29:

Giữa những lầu đi phế tch, trong một gc cầu, người đn ng vẽ mặt, mặc trang phục dn da đỏ, bung lơi những nốt thấp trầm bổng rồi đột nhin bắt hơi vọt ln những nốt cao vt của bi "El Condo Pasa" cổ điển. Tiếng so theo gi sng mai phả nhẹ vo khng gian của Quảng trường Plaza de Espaa lm xao động tim ti. Hnh ảnh của ng nhắc nhớ mọi người về Kha Lun Bố người tm ra chu Mỹ. Vng ngy ti đến Spain l ngy lễ Kha Lun Bố mất. Chia sẻ cng cc bạn cht văn ho Ty Ban Nha"Khi nghệ sĩ đường phố l những người mẫu tnh cờ". Anh ngồi trong một gc khu lu đi cổ của Quảng trường Plaza de Espaa. Mi tc di bung rũ, trong khi m nhạc khơi ln. Tiếng đại hồ cầm trầm ấm, ro rắt những tấu khc Bethoven, Mozart, lm sống dậy những bng ma qu tộc qu khứ quay cuồng những điệu lun vũ chập chờn. Thnh quch, lu đi cn đy, đu rồi những con người mun năm cũ ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]