L THƯ CỦA THẦY


Posted by tm tịnh ..108..192.253 on Oct 19, 2018 at 17:44:27:


L THƯ CỦA THẦY

Con ơi!
Đường xuất gia di lắm
Con đường ấy thật l đẹp, thanh cao, thnh thiện.
Mọi thứ trn đời
Đều v thường
V rồi!
Bn duyn con xuất gia đầu Phật.
Đi tu
Sống cuộc đời thanh tao thnh thiện.
Con gắng vững tay cho tiến bước nghe con
Con ạ!
Đường Thch tử
Chỉ c con đường tiến bước
Thế gian con đ bỏ
o nu sng con khoc trn vai
Cơm ăn o mặc đu phải giọt mồ hi con c
Đ pht đại nguyện bồ đề
Bỏ đi đời sống thế gian
Được gọi l bậc M Phạm
Thầy của trời người
C tm qy hổ thẹn
Bậc trượng phu khc bụi trần nhn thế
Huống nữa Phật bảo mun loi chng sinh
V Thường con đ hiểu
Nhn quả nghiệp bo chắc con đ hay
Mọi sự trn đời chỉ l ci mượn vay duyn hợp duyn tan
i dục tham lam hữu thủ chấp v minh
L nẻo dẫn lun hồi sinh tử
Tri nguyện ban sơ
Mun đời kh gặp lại.
Đường Thch tử
Con ạ
Chỉ c con đường tiến bước
Con gắng vững tm
Biết bao người
Di theo bước chn kỳ vọng ở con
Miền giải thot
Con thẳng tiến nh con.

Trch: từ một vị ThầyFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]