Re: Nhận định toàn thân là chân tâm


Posted by Rùa Mù ..24..240.206 on Oct 22, 2018 at 12:09:27:

In Reply to: Re: Nhận định toàn thân là chân tâm posted by :) on Oct 22, 2018 at 10:27:12:

Học th́ đâu cứ ǵ phải đến trường,
vả lại học đạo đâu phải để đi kiếm việc làm đâu thưa bác!?
Nhất là chúng ta đàm đạo trên net th́ không xử dụng net th́ bác bảo phải làm sao đây cơ ?
Sao lại không đi đến đâu thưa bác ? Rơ ràng tôi đang nói chuyện với anh hh và bác gop ư chẳng nhẽ chỉ chọn bác hh mà chi vẽ c̣n tôi th́ bác đă xem thường và có thành kiến ngay từ đầu rồi hay sao ?
Bác nên bỏ đi cái thành kiến:"Tôi không muốn bàn với bác lúc đó v́ biết chẳng đi đến đâu."
mà bác nên mở ḷng ra đón nhận hoa thơm từ khắp nơi bác ạ!
V́ sao tôi nói vậy ?
Tam người đồng hành th́ có 1 người là thầy cho ḿnh học hỏi đấy bác nhé .

Bác cho là "Thực Tế Cứu Cánh" dễ hiểu, và tôi chỉ cho bác biết rằng cụm từ đó dùng trong triết học chứ trong Phật Học th́ không ai dùng qua, Thế nhưng bác vội đi đến kết luận là tôi dốt - nhưng sự hiểu biết của bác đă vững là hoàn hảo chưa đă nào ?!

Ví dụ như cụm từ Chân Tâm, Phật Tách mà bác lại cho là đao to búa lớn nhưng vối tôi th́ người học Phật họ nhắc đến như cơm bữa vậy đấy!

Bác đọc cả pho "Thành Duy Thức" mà c̣n phát biểu là không nói ǵ đến Phật Tánh, nhưng bác lại nằng nặc bảo là "Thực Tế Cứu Cánh" của bác dễ hiểu chỉ v́ bác gài nó vào với cụm từ "Toàn Thân" - Th́ thôi vậy, bác hăy giữ lấy cái tư tưởng Toàn Thân là cứu cánh và tôi th́ dốt nát không hiểu ư bác - Như vậy bác hài ḷng chưa nào ?

C̣n việc bạn đọc đánh giá về tôi ra sao, đó là việc của họ, tali sao bác lại lo xa thế ?

Tóm lại, tôi thành thật xem bác như 1 người yêu thích nghiên cứu tôn giáo, nhưng bác lại vội vă xem thường tôi th́ đành vậy!

Chúc bác luôn mạnh khoẻ yêu đời và sớm ngộ ra nhiều thứ
:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]