TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Dec 12, 2018 at 09:10:00:

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT

Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa nhà thần học Leonardo Boff (người Brazil) và Đức Đạt Lai Lạt Ma.
_Tại một cuộc hội thảo bàn về tôn giáo và tự do, có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi (Leonardo Boff) cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài, vừa tinh nghịch, vừa ṭ ṃ:
-Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất?
Tôi nghĩ ngài sẽ nói :
“Phật giáo Tây Tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Kitô giáo”

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nh́n vào mắt tôi. Điều này làm tôi ngạc nhiên v́ tôi biết đây là một câu hỏi ranh mănh.

Ngài trả lời:
-“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất.
Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Để giấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:
-Cái ǵ làm tôi tốt hơn?

Ngài trả lời:
-“Tất cả cái ǵ làm anh
biết thương cảm hơn,
biết theo lẽ phải hơn,
biết từ bỏ hơn,
dịu dàng hơn,
nhân hậu hơn,
có trách nhiệm hơn,
có đạo đức hơn,
có trí tuệ hơn.
Tôn giáo biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”.

Tôi thinh lặng giây lát, ḷng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác. Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không. Điều thật sự quan tâm đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đ́nh, công việc, cộng đồng và đối với thế giới.

-Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói:
“Hăy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta”.
“Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lư, mà nó cũng được áp dụng cho tương quan giữa con người: -Chúng ta luôn nhận được những ǵ mà chúng ta mong muốn cho người khác được. Những ǵ mà ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy:
Nếu tôi ở hiền, th́ tôi gặp lành.
Nếu tôi gieo gió, th́ tôi gặt băo”.

Hạnh phúc không phải là số mệnh, theo Ngài, đó là vấn đề lựa chọn. Ngài nói:

“Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hăy ăn nói cẩn thận v́ Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hăy hành xử cẩn thận v́ Hành Động sẽ biến thành ThóiQuen.
Hăy chú trọng Thói Quen v́ chúng sẽ h́nh thành Nhân Cách.
Hăy chú trọng Nhân Cách v́ nó h́nh thành Số Mệnh.
Và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh …

(Theo Leonardo Boff )
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]