Thiền Tr (Như Nhin)


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Dec 31, 2018 at 20:20:33:

Thiền tr

Ni l ni, sng l sng
Thiền l một tch tr nồng trn tay
Nước l nước, my l my
Thiền l hiện hữu pht giy đang l.
Ty phương vốn giữa ta b
Cch nhau một niệm Phật ma đổi dời .

Đạo l đạo, đời l đời
Nhịp nhng song vận khng rời khỏi nhau
Nơi hạnh phc ẩn niềm đau
Bn dng lệ khổ c cu kinh huyền.
Động l động, thiền l thiền
Ci nhn Như Thị thi phiền nắng, mưa.
Thực tại tri giữa đời mơ
Một dng sương khi đi bờ nhị nguyn

Trăng rơi xuống tch tr thiền
Ai cười vỡ mộng nơi miền tử, sinh..

Như Nhin
T T Tuệ
(Bhutan Sept 2017)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]