Nói một chút ít về tâm


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 12, 2019 at 23:50:38:

Nói một chút ít về tâm:

Posted by Akla ..208..86.243 on Jan 12, 2019 at 00:53:02:
Khi bạn nh́n một chiếc lá rơi, ḷng bạn cảm thấy xao xuyến ; ấy là bạn đă sinh khởi một vọng tâm .
Khi bạn nh́n một sao băng giữa bầu trời đêm vắng lặng ,ḷng bạn cảm thấy rất nhỏ bé giữa trời, Ấy là bạn đă sinh khởi một vọng tâm .
Hay nói tóm lại , mỗi khi bạn thấy cảnh Mà ḷng sinh ra một cảm giác nào đó, th́ cảm giác Đó là một cảm giác do vọng tâm sinh khởi .
Nói thêm một tư nữa cho rơ nghĩa th́ tất cả những cảm giác vui buồn giận vân vân đều là những vọng tâm sinh ra và mất đi theo thời gian .
Khi một người nào đó khen tặng một người khác là người đó có cái tâm rất tốt rất bao dung hiền hậu hay là xấu Xa hung Dữ vân vân , Đó là họ đang nói về cái tâm sinh diệt như tôi đă tŕnh bày ở trên .
Nghĩ rằng nói như thế cũng đă tạm đủ về vọng tâm có nghĩa là cái tâm sinh ra và mất đi theo thời gian mà người ta cho rằng cái tâm ấy có thể sửa đổi từ tốt thành xấu hoặc đang từ xấu trở thành tốt .
Đại đa số con người chỉ nghĩ tâm là như thế thôi không c̣n ǵ khác hơn .
Khoa tâm lư học lấy vọng tâm làm đối tượng và xă hội là nên tảng để uốn nắn tâm sao cho phù hợp với nếp sống mà xă hội cho là b́nh thường trong lối ăn nếp ở , cách suy nghĩ và cư xử vân vân . Do đó một người nào sinh ra những suy nghĩ mà khoa tâm lư học cho là bất b́nh thường , Khả dĩ phương hại đến cho cái xă hội An B́nh th́ người đó đang Bị tâm thần .
Ngay cả các tôn giáo trên thế giới cũng muốn chỉnh sửa vọng tâm để trở thành một con người đạo đức .
Tôi cũng từng nghĩ cái tâm con người là chỉ có thế thôi, nhưng sau những nghiên cứu triền miên mấy mươi năm mới hay Phật học rất quan tâm đến một cái tâm không phải là vọng tâm .

Phật học cho rằng cái vọng tâm mà con người ta vẫn thường hay nghiên cứu đến nó cũng như là chiếc bóng của cái tâm thật sự .
Hay nói một cách khác cái tâm thật sự ví như cơ thể của chúng ta mà cái vọng tâm chỉ là chiếc bóng ở trong gương .
Việc ngộ nhận vọng tâm là tâm cũng giống như là khi ta nh́n vào gương, ngay trong khoảnh khắc ấy ta lại nhận chính ta là chiếc bóng ở trong gương mà quên đi cái thằng đứng trước gương đó mới là thật .
Như vậy việc đi t́m tâm phải là nh́n lại cái thân của ḿnh chứ không phải là Cái bóng trong gương
Và khi ta đập gương đi th́ bóng mát nhưng cái thằng đứng trước gương vẫn c̣n .
Như vậy khi ta mất đi vọng tâm cũng theo đó mà mất đi Nhưng tâm vẫn c̣n như ta đập cái gương đi th́ bóng đă mất nhưng thân thể ta vẫn c̣n .

Bạn có thể t́m đọc chương đầu trong kinh lăng Nghiêm Phật giảng cho Ananđa Về cái tâm
Bạn cũng sẽ rất thích khi đọc câu chuyện vua Ba Tư nặc hỏi Phật và ngài đă giảng cho vua Ba Tư nặc biết về cái tâm vĩnh hằngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]