Bi Thơ Ngộ Đạo


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Feb 04, 2019 at 21:08:16:


Ni sư người Khc Giang, họ Lưu, xuất gia tu ở cha Sơn Giản ( 山涧寺) gần thn To Hầu. Về sau Ni sư lm vị đứng đầu Tỳ-khưu Ni ở Nam Hoa Thiền Tự (南华禅寺). Hằng ngy Ni sư thường tụng kinh Niết Bn nhưng chưa r yếu nghĩa, bn đem Kinh ny hỏi Lục tổ Huệ Năng để nhờ ngi khai thị. Ni Sư cầm quyển kinh hỏi chữ. Tổ bảo khng biết chữ nhưng cứ hỏi nghĩa, Tổ sẽ giải thch cho. Ni Sư ni: "Chữ cn chẳng biết, lm sao hiểu được nghĩa" Tổ ni: "Diệu l của chư Phật chẳng quan hệ g với văn tự". Nghe qua lời ny, Ni Sư v cng kinh ngạc v bo cho mọi người trong thn r: "Đy l bậc liễu Đạo, chng ta nn trn trọng cung thỉnh cng dường".

Một hm Ni sư ln ni dạo cảnh Xun về, với đi hi bện bằng dy gai lội khắp đầu non c my ngn giăng phủ, để tm ma Xun m Ni sư cho rằng một ci g đ rất đẹp, rất thơ, rất l tưởng cho cuộc sống tu sĩ của mnh. Nhưng đi suốt cả ngy tm hoi chẳng thấy ci g l Xun chn thật. Khi quay gt trở về, đi hi đ rch nt, chợt nhn thấy cnh mai trn đầu Ni sư đang nở hoa thơm ngt, Ni sư nhận ra đầy cảnh Xun trọn vẹn ngay nơi tm mnh, đu cần phải ngao du sơn thủy mới thưởng thức được hương vị ma Xun. Lc ấy Ni sư liền cảm tc một bi thơ Mai Hoa được cho l Ngộ Đạo Thi như sau:


Chung nhật tầm Xun bất kiến Xun.

Mang hi đạp ph lnh đầu vn.

Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu.

Xun tại chi đầu dĩ thập phn.

Trọn suốt ngy tm chẳng thấy Xun.

Giy gai đạp nt đỉnh my ngn.

Trở về bỗng thấy hương mai rộ.

R thật đầu cnh trọn Xun.
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]