Re: Truyện hay: "Chào mẹ"


Posted by Dtn ..66..155.227 on May 17, 2020 at 18:44:51:

In Reply to: Re: Truyện hay: "Chào mẹ" posted by hohoang on May 17, 2020 at 18:24:29:

Câu chuyện chỉ có 3 người ..... Mẹ ... Con .... và Cậu ... Đối nghịch nhau từng câu nói và từng củ chỉ khá chi tiết .... Cái ư thức hệ qúa là khác biệt ..... cũng là hai bà Mẹ qua hai thế hệ ..... Sao một bà bỏ con thơ và một bà đ̣i bán gia tài về ở cùng con ..... Sao hai chị em ruột lại cũng v́ ư thức hệ mà nghoảnh mặt nhau ..... Và đoạn cuio^'i khá hay ....... Bà Mẹ chọn con đường đă đi và không thay đổi dù đă bao nhiêu năm ..... Mẹ chết con đừng về ..... một cách không t́nh nghĩa ..... Người con nói ..... con sẽ về ..... hai thái cực khá rơ ..... Chào MẹMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]