Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 12:29:38:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 12:24:02:

Cái link đó có nói ǵ về "bắt phone" đâu?

"Bắt" trong bắt phone ư nói cầm lấy, nắm lấy, nghĩa này thông dụng mà. Bắt gà bắt vịt, bắt kẻ gian, bắt vợ, bắt đền, đều có cái ư đó hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]