Re: bác Lz: wisdom in love


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Nov 30, 2018 at 17:10:35:

In Reply to: bác Lz: wisdom in love posted by Mây on Nov 30, 2018 at 12:06:51:


ḿnh là con gái không phải anh PV
Khi c̣n trẻ th́ dễ tin vội yêu bừa
Te' o+? dda^u thi` ddu+'ng da^.y tu+` cho^? ddo' .
Qua nhiều khổ đau trong t́nh trường th́ kinh nghiệm hơn,
lư trí hơn nên yêu cũng chính chắn hớnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]