Re: Tơi tả


Posted by Q ..192..191.10 on Feb 13, 2020 at 13:37:47:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by TLN on Feb 13, 2020 at 11:20:07:

khng c đu mnh bịnh nằm thi, việc nh c g đu m lm, nh dơ kệ cha n chứ, bịh m, cn con th n tự nấu ănMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]