Re: [thơ] trái tim Valentine


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 13, 2020 at 13:56:50:

In Reply to: Re: [thơ] trái tim Valentine posted by CP on Feb 13, 2020 at 11:14:16:

Các cháu biết nói, không biết viết. Duy Linh đi học, biết nói nhiều tiếng việt. Nói rất lễ phép! Thương yêu bố mẹ vợ con, anh em họ hàng ...ak không bắt bẻ từng chi tiết:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]