Re: tn :D


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 14:23:02:

In Reply to: tn :D posted by tinh on Feb 13, 2020 at 13:18:47:

c l qu,,, nghe m ham gh dzị ...trng mnh lớn roi đ ... dzị l mấy cy ổi nhỏ cũng sẽ c bng trong nay mai hn,, giống như l chiết dzị

may nắm truớc trồng cũng đuợc cy ổi ra tri ngon lắm nha .... c 1 năm tự dưng lạnh tới trể ,,, lc đ ỷ y ,,,, dzị l n chết mất ....


tua6`n tới thơi tit ấm sẽ ra lm vuờn .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]