Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by htc ..156..216.9 on Nov 05, 2018 at 11:26:28:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by DG on Nov 05, 2018 at 11:16:13:

:)) ok, vậy th́ đúng rồi!

htc chỉ gặp mẹ chồng có 2 lần, mỗi lần 10 ngày, toàn ngồi nghe bà kể chuyện lan man ... Nhờ vậy htc biết nhiều chuyện bên nhà chồng hơn ox htc :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]