Re: to G


Posted by DG ..71..169.34 on Sep 13, 2020 at 19:34:27:

In Reply to: Re: to G posted by tinh on Sep 13, 2020 at 15:14:00:

nhiều ng` vậy đ, như chồng c t của mnh, dn nghệ sĩ, giờ 80+ tuổi m cn nhậu nhẹt suốt, covid chả sợ, đi sang nh bạn nhậu hoi, c mnh ni hoi ch cũng chả nghe nn c lờ lun, kệ ch . c 1 số ng` chỉ biết s'ng cho mnh em hắn c lần hỏi tui: lm sao b ở đuọc với chị bịnh tui ni: nếu khong cho chị bịnh ở đy th ai sẽ chứa ??

số mnh vậy nn tui vui vẻ ch'p nhận, rảnh xem phem cho khoẻ , chuyện gia đnh hắn, để m ng` đ loMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]