bác Lz: vn vs Mẽo


Posted by Mây ..198..152.51 on Nov 22, 2019 at 12:34:21:

Cái gì cũng có mặt trái mặt phải ...

người việt mình xem ra tình cảm gắn bó hơn người Mẽo, nhưng tình cảm quá nhiều khi thành ra ích kỷ muốn chiếm hữu, muốn người kia làm theo ý mình, muốn manipulate người kia ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]