Re: tụi mỹ lm chung


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 09:17:54:

In Reply to: Re: tụi mỹ lm chung posted by CTC on Mar 13, 2019 at 09:06:41:

mới meo cái nữa đó, hình chụp rùa to Hehe tự leo ln bực th̀m nhà, nó khn lắm, trời lạnh được ở trg nhà quen r̀i, nn ngày nào mà ti đem nó ra sn vì th́y trời ́m, thì nó leo ln bực th̀m đứng ra ý mún được v nhà, có bữa cửa khg đóng kín thì nó còn đ̉y cửa được nữa


Nhắc mèo VN thì bạn tk vít tắt chữ kia đó ihii, cũng thương mèo gh lắm, nó k̉ bn VN giờ cũng bán cat food như CTC nói đó, và nó mua v̀ cho ḿy mèo ăn, và mua cát ngoại cho mèo ị hút mùi, khi nó qua mỹ đy thì nó mướn người m̃i ngày tới cho mèo ăn và dọn dẹp ṿ sinh, nó trả trước tìn cho ng ta lun .

Nó k̉ 1 mèo ku "má ơi, má ơi", thì là meo meo mà nghe gíng má ơi đó

lúc nó mới qua mỹ ḿy mèo ở lại VN nhớ nó bỏ ăn ḿy ngày, anh chị của nó chụp hình text cho nó coi, nó xót xa lắm . H̀i đó nó tính mang theo 1 con mèo nó thương nhứt, nhg ax tui bảo ảnh khg chịu cho nn nó phải đ̉ lại VN ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]