Government shutdown


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 21:45:51:

Hiện giờ như các bác đă biết là đang có government shutdown, một số bác làm việc cho chính phủ có thể phải bị furlough không có việc hoặc không có tiền lương. Tuy nhiên, our silver lining của cái vụ này là hiện giờ các national parks đều không có người canh cửa, cho nên sẽ không ai thu phí. Nói cách khác là they're all free :)

Nên bác nào nhà gần mà ít có dịp đi th́ có thể tranh thủ đi trong lúc chính phủ c̣n đang nghỉ mệt :)

Nói thêm là các bác có đi cũng chẳng hại ǵ hơn cho ngân sách, v́ trước sau ǵ cũng có cả mớ người đi chùa rồi chứ không phải ḿnh bác. Có trách là trách các ông ở trên không chịu nhượng bộ nhau dẫn tới cảnh này (nghe bảo mỗi ngày shutdown, chính quyền mất đi 200-300 triệu $) chứ ḿnh là dân đen có làm ǵ được đâu

cost of the shutdownMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]