Re: DG à ơiii...


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 21:46:00:

In Reply to: Re: DG à ơiii... posted by Lz on Jan 11, 2019 at 21:34:14:

Ba đứa con trai nó súi ak xem:):) ak dại ǵ bắt trước bác, c̣n yêu đời và yêu người lắm bác:):) Tụi trẻ th́ khó mà biết nó nghĩ ǵ !!!! Anh Chung bảo phim đọ này nó như vậy đó ...Xem có lúc ak cũng sợ sợ:):) nhát như cáy đó bác ơiii!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]