Re: tụi mỹ lm chung


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 09:18:15:

In Reply to: Re: tụi mỹ lm chung posted by My on Mar 13, 2019 at 09:09:03:

no, n sẽ tới thăm mnh nếu n tm được chỗ mnh ở, v trường hợp ny đ xảY ra nhiều nơi trn thế giới rồi ...c người chủ chết đi, chn ở nghĩa địa, ngy no con ch cũng ra nới đ năm cạnh bn mộ, mặt rất buồn ..cho tới khi n chết điMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]