Re: Xuống cn


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 17:20:54:

In Reply to: Re: Xuống cn posted by DG on Feb 13, 2020 at 17:17:31:

đi chổ khc :):)..... DG ăn nhưng khong ln cn thi khong sao ... tn khong ăn chip nhưng vần ln pounds,,,, tn ăn nhieu cơm and thức ăn khc ,,, ăn no bụng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]