Re: Xuống cn


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 17:22:24:

In Reply to: Re: Xuống cn posted by tn on Feb 13, 2020 at 17:20:54:

DG ton ăn lố, ăn nức bụng ri bị đầy bụng lại phải nhịn ăn bớt vi ngy, c khi 1 tuần mới bớt m ci tật ham ăn, nhất l chips, and coke bao nhiu cũng hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]