Re: Government shutdown


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 21:50:46:

In Reply to: Government shutdown posted by Lz on Jan 11, 2019 at 21:45:51:

Texas dễ thương lắm bác, phần đông vào cửa free:):) hoặc có th́ rất rẻ bác ạ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]