Re: ci tật lm sao bỏ đuọc ??


Posted by B ..73..180.33 on Nov 05, 2018 at 13:32:47:

In Reply to: ci tật lm sao bỏ đuọc ?? posted by DG on Nov 05, 2018 at 10:29:25:

ha ha ha

Tớ cảm thng v thương cho cc tc di gặp cảnh mẹ chồng nng du v Bu tớ nằm trong tnh cảnh thương tm ny !

V thế tớ thương cho cc tc di gặp cảnh ngộ ny !

Lm tc di ở VN quả l khổ - So, I support cc tc di VN !

Oi oi cc đằng chắc cũng đồng với tớ h !!??!?!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]