Re: nếu họ qun ko zipper


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 14, 2018 at 12:28:41:

In Reply to: Re: nếu họ qun ko zipper posted by tbm on Sep 14, 2018 at 12:18:45:

ha ha ha

C vi lần đi phố tầu tớ bị 1 tc di chặn hỏi đường qua Boston downtown crossing . Tớ chỉ quẹo phải quẹo tri đi khoảng 1/3 mile l tới . N hỏi:
"I want to buy a pair of shoes"
tớ bảo xuống tơi đowntown crossing th c nhiều tiệm mua giy
thi` no' la.i no'i:
"Can you help?"
Va` to*' pha?i da^?n dde^'n shopping Filene va` da('t no' ta^.n cho^~ ba'n gia`y a' !
...........
.......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]