Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 12:37:00:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 12:29:28:

nếu về ba m , em nghe nhỏ bạn kể chị n bị nhỏ mỹ kia bỏ ba m ngay tại nh bank, chị n rt tiền ra đưa cho nhỏ đ ri về nh mới t hoả la` mất 5 ngn .

em nghe m nghi ngờ chị n lm g thua lổ ri về ni dối với chồng chị no' (sợ bị chồng la)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]