Re: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 09:07:22:

In Reply to: Re: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng posted by CP on Oct 10, 2018 at 23:21:25:


Oh man! Khng nm đ, khng nm đ.

Chỉ thm chữ "t" sau mỗi chữ "buồn" trong bi thơ . Đọc ln thấy "air" thơ rất c kh thế, như lời ca của một trng sĩ vừa mới v vi chai xong đứng ngất ngưỡng giữa trời m ht.

Tuyệt vời!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]