Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 12:49:04:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by tinh+ on Dec 01, 2018 at 12:41:48:

thi gip cho cht đi tinh vui vẻ m gip

mnh stuck với g/d chồng hơn 15 năm nay, c vui, c nhức đầu, c buồn . m c đuổi ai đi đuọc đu lc giận hờn họ dọn ra đuọc vi tuần ri lại m về ..

chắc kiếp truc tinh thiếu nợ c bạn nn giờ phải trả . như DG, kiếp truc chắc thiếu nợ g/d hắn nn giờ vui vẻ m trả

tối qua chị bịnh về thấy yn ổn v chị khc chỉ hắn dắt sang nh her tắm, ri chỉ cho luong day thun quần nn thấy yn ổn sa'ng nay chị bịnh dậy, thấy khong gy g hết DG bung sang với mẹ, giờ mẹ trong phng, DG ở phng cạnh bn của my dad yn lặng, khoẻ re , ngoi trời th mưa nn khong đi đu hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]