Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by TLN ..99..186.59 on Dec 01, 2018 at 12:58:38:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by DG on Dec 01, 2018 at 12:44:06:

hm nay dưới ny kh ro trời đẹp lắm Ght ui. C bạn chị gọi rủ đi cafe tn dc m chị bịnh nằm bẹp đu đi nổi, she nghe vậy chạy đi mua t bn b Huế mang tới cho chị ăn, dễ thương gh hn
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]