Re: Tối ngày ...


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 10:34:28:

In Reply to: Re: Tối ngày ... posted by Hải Âu on Mar 13, 2019 at 10:28:51:

cho nên DG đuọc g/d chồng khen hoài, họ ha`ng bên chô`ng cu~ng khen DG ...

khong ham đuọc khen, nhưng khong thay đổi đuọc ǵ nên ignore mà sô'ng hahaha

ng` đàn ông mà khong thuong gia đ́nh họ, th́ họ sẽ khong thuong ḿnh tha^.t lo`ng đâu ….

nói chung my life is not bad compare to many people … hôm wa đi làm về, khong làm ǵ hết, nằm xem phim đă luôn … chả biết ba má chồng ăn dinner ra sao nữa … bố con nó đi gym và eat out nên DG coi phim ,khong xuống nhà làm ǵ hết hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]