Bung


Posted by B ..73..180.33 on May 18, 2020 at 05:46:47:

ha ha ha ha

Tớ vừa nghe tin rằng đo thương Bạch Tuyết từng đng vai chung với kp Hng Cường, Tha`nh DDu*o*.c đ qua đời lc 77 ci xun xanh !

Xin chia buồn với cc tay chơi m cải lương như KT, ch !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]