Re: Nhớ tui l ai honggg


Posted by :-) ..172..30.190 on Oct 11, 2018 at 10:59:42:

In Reply to: Re: Nhớ tui l ai honggg posted by KT on Oct 11, 2018 at 10:54:36:

Ừ bảo đảm l hong dm khoe rồi (bị nm đ chết) :D

Tinh vẫn khỏe anh ơi, thỉnh thoảng c hỏi thăm nhau, tinh đu c bịnh g đu n, khỏe qu trời đ chứ, đi chơi đủ chỗ hết trơn (ghanh tị lắm đ nha tinh).Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]