Re: 91 thành ngữ, tục ngữ


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 05, 2018 at 20:48:08:

In Reply to: Re: 91 thành ngữ, tục ngữ posted by Góp ư :-) on Nov 05, 2018 at 20:40:20:


Không ớn đâu, cứ việc đọc đi, thích lắm.

Tôi bị nó "lôi" đi một mạch đó.

Đọc thấy mấy câu lâu nay ḿnh xài sai hoặc viết không đúng thấy mắc cười. Tỉ dụ "Dùi đục chấm mắm nêm".Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]