Re: Bầu


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Nov 05, 2018 at 20:49:46:

In Reply to: Bầu posted by Nguyễn Nguyên Nguyên on Nov 05, 2018 at 20:40:14:

Gái khôn t́m chồng thật khu (cool)
Người khôn bầu đảng dân chủ ngày mai

hahahaahMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]