Học khng v


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 11:25:51:


Gi cht rồi m cn phải ngồi học tiếng Anh thiệt l khổ. Ton l chữ mới chưa đụng bao giờ.

Từ sng đến giờ học trước qun sau. Chắc phải ghi ln giấy, lm "ba".Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]