Re: Nhớ tui l ai honggg


Posted by :-) ..172..30.190 on Oct 11, 2018 at 11:40:40:

In Reply to: Re: Nhớ tui l ai honggg posted by :{ ) on Oct 11, 2018 at 11:34:47:

Ồ, chuyện đ hong biết nữa nhưng m ... CH chụt, My muahh th tui muahh chụt lại only that two thi nhen.
Ch Kiết Tường th tui biết, tui biết tụng hihihi

Đừng đnh trống lảng nha, mời đi tui ln Bắc liền.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]