Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by B ..73..180.33 on Dec 01, 2018 at 15:22:35:

In Reply to: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 11:56:13:

ha ha ha

Tc di ny c cẳng tra'i lớn cẳng pha?i nhỏ
va` ha^.u qua la` mo^ng co^ ta cu~ng the^'
mo^ng be%n tra'i ph`=i`nh to ho*n mo^ng be^n pha?i

To*' e ra*`ng to'c da`i co' da'ng ddi nie^?ng nie^?ng a' !

Nếu nằm phơi nắng lu di kiểu nay e rằng sau ny sẽ bị tanh nhang da đồi mồi đ !

Tớ khng r c ta chuẩn ở chỗ no !?

Ối ối honhoang v TBM nghĩ sao ??Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]