Re: 2 Q, Tinh, G & DK ONLY


Posted by Q ..23..67.78 on Jul 14, 2019 at 17:44:19:

In Reply to: Re: 2 Q, Tinh, G & DK ONLY posted by DG on Jul 14, 2019 at 17:40:13:

th lc khng c mnh design th dễ chứ họ lm sẵn rồi mấy ci ống bn trong thng sẵn rồi
nếu họ ni qua chắc mnh gắn mỗi phng 1 ci my lạnh nhỏ cho họMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]