Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!!


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 13, 2019 at 12:11:08:

In Reply to: Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!! posted by Nhị Ca on Jan 13, 2019 at 08:55:38:

Tưởng bác sẽ tiếp tục với:

- Về đi ông!
- Tôi xin hát tiếp bài "về đây nghe em, về đây nghe em, về đây, mặc áo tơi, đi guốc mộc .."

- Đi chết đi cha nội!
- Tôi xin tiếp tục với "Nếu mai anh chết em có buồn không, sao em không đến khi anh c̣n sống ..."

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]