Co' ma ???


Posted by ch ..73..69.101 on Nov 06, 2018 at 09:34:29:

Tối qua lúc khoảng 3 giờ sáng, ḿnh đi ra pḥng living room lấy cái áo . Cầm áo ḿnh rũ mạnh cho 3 cái con dust flies nó rơi ra kẻo mặc vào ngứa ngáy . Xong mặc áo vào rồi đi ngủ tiếp . Sáng nay nh́n vào trong security camera thấy sau khi rũ áo xong ra chỗ tắt đèn th́ camera ghi lại được những bóng trắng lờ mờ bay qua bay lại , khi th́ bay rất nhanh, khi th́ hiện đó rồi mất đó . Eo ơi, chả lẽ lại là có ma trong nhà ?

Ngồi suy nghĩ kỹ lưỡng ḿnh khám phá ra là ......

( c̣n tiếp )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]