Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 12:29:42:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by MSP on Mar 13, 2019 at 11:18:28:

by giờ I put my mom first v mẹ khon cn biết g cả my son he đủ sức tự lấy cơm ăn , tu*. ta('m dduo.c my mom needs my help a lot :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]