Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar


Posted by :-) ..172..19.135 on Nov 06, 2018 at 10:11:28:

In Reply to: Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar posted by honhoang on Nov 06, 2018 at 10:02:59:

ng Bi Anh Tuấn ở VN huh? Vậy lịch đ chỉ xi cho người ở VN?
Nhưng ngy thứ trong tuần giống nhau muh, thứ năm l mng 1 bn VN th bn ny cũng thứ năm chứ, hỏng hiểu!!

Anh khỏe chứ, hh?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]