Re: Khoe


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jul 15, 2019 at 05:58:50:

In Reply to: Re: Khoe posted by B on Jul 14, 2019 at 20:35:55:

Tuy nhời khuyên của ông Đốc hay lắm, nhưng ông Đốc cũng phải biết cái life style của bác KT cũng c̣n chưa ăn nhậu ǵ so với câu "khuôn vàng thước ngọc" của nhà thơ này:
"Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt
c̣n hơn buồn le lói suốt trăm năm"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]