bi


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 24, 2020 at 07:34:59:

hey bi, DOW ln gần 1.5K pts, now over 20K pts....WOW ...nhưng U m bỏ đạn vo th ngy mai U die th thảm đ nhen U ...hahaha ...n đang dụ investors vo đ ...hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]