Re: tiền vs kết quả


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 10:54:41:

In Reply to: Re: tiền vs kết quả posted by Hải u on Nov 06, 2018 at 10:53:04:

ri khong c , phone ln bs ni everything is okay vụ thử mu

cn vụ soi tử cung th gần 4 tuần họ chưa gởi kết quả cho bs bill th đ gởi về đi tiền . ci phng cạnh bn bs, m fải gởi mail, gởi qui g m gần 4 weeks chưa tớiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]