Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Typo ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 23:29:54:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:13:25:

Theo tôi th́ cái tâm mà bác trói buộc nó trong thân, tâm đó là thức mà thôi
Thức hay tâm thức th́ hạn hẹp trong một đời người, mà nó chỉ là cái dụng của Tâm , cái tâm thật sự th́ nằm ngoài suy nghĩ :)Nó không thuộc vào trong thân cũng không ở ngoài thân ; trong hay ngoài là nói đến không gian mà tâm th́ không có không gian nào Chứa đựng đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]