Re: #1


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Dec 15, 2018 at 15:36:33:

In Reply to: Re: #1 posted by ikhanh on Dec 15, 2018 at 10:04:16:


AK biết tnh ti nghim trang m (h h!)

L như thế ny: "Number 1" hoặc "Number 2" l những tiếng lng trong những nơi giữ trẻ hoặc lớp mẫu gio. Nhiều khi cc em b cn nhỏ chưa ni r được muốn "đe t" hoặc đi ci kia th c gio hoặc người giữ trẻ dạy cho chng dng con số để phn biệt.

"Number 1" l "đe t".

"Number 2" l đi field.

Lc trước ti cũng chẳng biết điều ny. C chu rồi mới biết.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]