Re: to tn


Posted by tn ..73..91.53 on Sep 13, 2020 at 20:17:53:

In Reply to: Re: to tn posted by TOI on Sep 13, 2020 at 20:00:25:

ấy bác lại bóp méo cái message của tôi vậy ...

cái đó là tôi hỏi anh ch có tin hông ??? anh ch nghĩ thế nào khi có nguoi nói như vậy ???

có nguoi nói rằng họ nghĩ sau Phục Sinh th́ sẽ có thuốc chữa bịnh va` mọi việc sẽ trở lại b́nh thuờng ...

Chứ tui đâu có nói là ông Trump sẽ có vaccine hoặc Thiên Chúa ǵ trong đó ....
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]