Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 11:16:35:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by MSP on Feb 15, 2019 at 11:10:25:

MSP nói phải lắm, KT nghĩ nấu nướng cũng khó có người nấu ăn ngon, có người nấu nhưng ăn không đuoc ngon cho lắm, bx của KT nấu chè làm bánh nhiều người nhất là mấy chị ở chùa khen ngon, nhưng nấu ăn hàng ngày bx của bx không giỏi lắm đau :)))) nhưng đuọc như vạy cũng tốt rồi KT không có phàn nàng . Ủa nói lộn, không dám phàn nàng ǵ hết :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]