xăng rẻ qu, bn 1 t :)


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 24, 2020 at 11:13:54:

hm qua chị chồng ni với DG: em may mắn, chồng em để em sang trng mẹ suốt, khng cần phải lo cơm chồng chị m khng về nấu cơm khi a?nh ddi la`m ve^` la` a?nh cm rm

DG đu ngồi im để nghe, ni lại với chị, lu'c ddo' co' ma' cho^`ng ngo^`i ga^`n ddo': em ở chung với ba m chị va` chị bịnh, tra'i bom no^? cha^.m, ca? nha` me^.t vo*'i chi. bi.nh ... chồng em m cm rm vụ em sang trng mẹ em, em sẽ no'i va` va^~n ddi sang me. em

xong DG ddo^?i dde^` ta`i: ba ma' chi. kho^ng qua^.y, so*. nha^'t chi. bi.nh qua^.y, trong tho*`i gian coronavirus ma` chi. bi.nh qua^.y cha.y ra dduo`ng thi` cha? ai da'm ddi theo na(n ni? , cha('c bo? luo^n .. chi. cho^`ng che^m the^m: u*a`, bi.nh di.ch na`y ai da'm ddi dda^u

nh hắn hay ni: DG lucky lấy hắn . ừa th lucky, lảnh nguyn bản n ở chung với chị bịnh hahahaha

may m DG hiền, ni xong chả để bụng, chứ gặp c no hay suy nghĩ, ghim v lng, th chắc đ đường ai nấy đi lu rồi
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]