Re: htc ơiii...


Posted by tinh ..76..244.248 on Aug 15, 2019 at 17:25:15:

In Reply to: Re: htc ơiii... posted by ikhanh on Aug 15, 2019 at 17:08:21:

xoài walmart ch̃ em 50c/trái, cúi mùa hay sao mà ngọt ngon gh, em mua v̀ bỏ v bịch gạo, mún ăn ĺy ra ăn, so far ăn 4 trái th́y trái nào cũng ngọt, ḿy tortoises m ăn xoài như người, cho tụi nó ké chút c̣ng thm vỏ xoài

Hịn còn lại ḿy trái trg hình, mai em mua thm ăn thi h́t mùa . Lựa trái to khg hà , m ăn mà ihihii, mà sao xoài hợp em, ăn khg bị nóng như mít và s̀u ringMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]