Re: test


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 14:07:58:

In Reply to: test posted by My on Mar 13, 2019 at 13:03:49:

Thương just posted trong FB ... 1 long message about đi chơi vi friends ... rồi cu cuối hong lien quan g m
Thương viết "... Mọi chuyện trn đời ny đều c nguyn do cả, khng c g l tự nhin ... "

T đuọc nhiu Like of her FB friends not from HA

HA c feeling T ni HA :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]