Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by TLN ..172..17.179 on Nov 06, 2018 at 12:11:39:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by DG on Nov 06, 2018 at 12:06:22:

Chị nấu thành nhân th́ mùi sầu riêng ko c̣n nặng nữa. Có 2 bé mà bé người VN đâu phiền, bé kia ko bao giờ vào bếp nên cũng ko sao hết heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]